วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ร่วมทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัดทองเนียมนำโดยพระครูปรีชาธรรมวิธานได้ร่วมกับคณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย ร่วมช่วยเหลือพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาส


ขนเข้าไปเก็บไว้ในห้องเพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ภาคใต้ช่วยกันขนลงจากรถ

หลวงพ่อพระครูปรีชาธรรมวิธานท่านช่วยนำลงมามอบด้วยตัวเองอาคารที่รับบริจาคเจ้าหน้าถามว่าทราบได้ยังไง


ขนจากที่วัดทองเนียมขึ้นรถพระและเณรที่วัดทองเนียมช่วยกันขนใส่รถ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น