วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานกฐินวัดทองเนียม

กฐินปีนี้วัดทองเนียม จะนำปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งแต่ก่อนญาติโยมที่มาทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาก็จะใช้ลานธรรม อาศัยต้นไม้ให้ความร่มรื่น แต่ก็มีอุปสรรคเมื่อฝนตก ทางวัดจึงเห็นสมควรว่าควรจะสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่สาธารณกุศล ศาลาปฏิบัติธรรม อันเป็นถาวรวัตถุที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์

ประธานองค์กฐินปีนี้ บริษัทโชคลาภบุญไชย (ซาติน)
นำโดย คุณไพโรจน์-คุณอัญชลี สุจินตะมณี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับผู้ที่มาร่วมบุญ ตัวเองก็อิ่มบุญไปด้วยสงสัยก็ถามกันได้ ยินดีตอบทุกคำถามคะ
ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลกันเข้ามาโรงทานใครบ้าง เชิญเข้ามาทานด้วยกันคะ

อร่อยมากสังเกตุได้จากคนทำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น