วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บวชชีพรามหณ์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

ถาม บวชชีพรามหณ์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
ตอบ ๑ กรณีจะมาบวชในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ให้มาบวชตามวันที่ประกาศกำหนดการของทางวัด เพราะวัดประกาศรับบวชหมู่แล้ว โดยมาขอใบสมัครบวช คำท่องบวชกับแม่ชีเพื่อนำไปฝึกท่อง ศีล คำขอบวช ในส่วนของใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว) มาสำหรับใช้ของตนเอง เตรียมชุดขาวและผ้านุ่ง(ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) ชุดบวชชีพรามหณ์ ดอกไม้ ธูปเทียน จะมีแจ้งไว้ในใบท่องบวช๒ กรณีบวชนอกเทศกาล ทางวัดกำหนดไว้ ทุกวันอังคาร และวันเสาร์ เวลาก่อน ๗ โมงเช้า

โดยต้องมาแจ้งความประสงค์ขอบวชกับหลวงพ่อ(ประธานสงฆ์)ก่อน แล้วมาขอคำท่องบวชกับแม่ชี วันไหนท่องได้แม่นยำพร้อมที่จะบวช

ก็ให้มาในวันที่กำหนดคือวันอังคารและวันเสาร์ เวลาก่อน ๗ โมงเช้า

เตรียมของใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยารักษาโรค และของที่จะต้องใช้มาเอง

เตรียมชุดขาวที่จะบวชมาให้พอกับช่วงเวลาที่จะบวช เป็นผ้าขาวและผ้านุ่ง(ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) มาให้พร้อม

กรณีชุดขาวถ้าไม่นำมาเอง ทางวัดได้จัดเตรียมไว้จำหน่ายในราคาต้นทุนที่ซื้อมา เพื่ออำนวยความสะดวก และจะได้ใส่แบบเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กรณีถ้าทาเล็บเป็นสีต่างๆ ก็ให้ล้างมาก่อนจากที่บ้าน ของใช้และเครื่องประดับ สร้อย แหวน ตุ้มหู ไม่ต้องนำมาเพราะใส่ไม่ได้และจะได้ไม่เป็นภาระกับการเก็บรักษาตอบโดย แม่ชีน้อย