วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วัดทองเนียมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมและปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬบูชา
วัดทองเนียมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมและปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬบูชา

วันอังคาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) และ
วันเข้าพรรษาวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)

โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑.บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม
๒.ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และรักษาศีลอุโบสถ
๓.ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลซื้อที่ดินขยายเขตวัด
๔.ร่วมทำวัตรเย็น-สวดมนต์-ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบอุโบสถ
๕.ถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
๖.อธิฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมได้ตั่งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร ๐๒-๔๔๕-๕๙๗๓,๐๘๕-๑๘๖-๗๔๕๔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น